Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό, η Εθνική Ασφαλιστική, ο τουρισμός και το φλερτ με τις... τράπεζες - Συνέντευξη του αντιπροέδρου του κινεζικού ομίλου

«Υστερα από ενδελεχή έλεγχο του σχετικού φακέλου κατά τον οποίο διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία δεν συνεκτιμήθηκαν στην αρχική εξέταση ώστε να αιτιολογείται η αναπομπή του θέματος»

Επαναφέρει ζήτημα για τρία κτήρια ζητώντας να κριθούν διατηρητέα - Με επιστολή της ζητά την αναπομπή της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων που έκρινε αρνητικά για το θέμα