ΕΛΠΕ

Η έκτακτη γενική συνέλευση των ομολογιούχων ενέκρινε με ποσοστό 99,6% των συμμετεχόντων, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις - Τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης

Οι ομολογιούχοι καλούνται να εγκρίνουν τροποποιήσεις στους όρους των Ομολογιών, ύψους 600 εκατ., προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προβλεφθεί η παροχή επιπρόσθετης εγγύησης από την αποσχιζόμενη 100% θυγατρική OpCo

Πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναπτύσσει την στρατηγική του για μετεξέλιξη σε έναν καινοτόμο και ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων χαμηλών εκπομπών CO2