Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των €38.388.810,70">

ΕΛΤΕΧ Άνεμος