ΕΟΤ

Τα Wave Awards απονέμονται κάθε χρόνο μετά από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν το κοινό, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και εξειδικευμένοι συντάκτες στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού

Αναφερόμενος στην στρατηγική επικοινωνίας της χώρας σημείωσε ότι θα λάβουν χώρα δύο καμπάνιες φέτος. "Μία θα είναι τώρα, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο και θα έχει να κάνει με εναλλακτικούς προορισμούς

Στοχεύουμε στον εναλλακτικό τουρισμό που μπορούμε να προσφέρουμε στους Γάλλους τον Οκτώβριο, τα Χριστούγεννα, τον Φεβρουάριο και το Πάσχα, τόνισε ο υπουργός Τουρισμού