επιδότηση

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, με έμφαση στις γυναίκες, στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων

Ποιες είναι οι κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν τρέξει ή έχουν ανακοινωθεί ότι θα τρέξουν τα τελευταία και προσεχή χρόνια

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τις 23 Οκτωβρίου και η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 20η Νοεμβρίου - Από 5.000E - 50.000 ευρώ το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο