ευρωαγορές

Θετικό κλείσιμο για τον γαλλικό δείκτη μετά τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας για την ισχυρότερη ανάκαμψη της οικονομίας από τις αρχικές εκτιμήσεις