ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο οικονομικός δείκτης Sentix του Ιουλίου τη Δευτέρα έδειξε ότι το ηθικό των επενδυτών σε όλη την ευρωζώνη των 19 χωρών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020, δείχνοντας μια «αναπόφευκτη» ύφεση.