Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο ψήφισμα χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικό λάθος» η μη λήψη αποφάσεων από τους ηγέτες της ΕΕ το οποίο «πλήττει την αξιοπιστία της ΕΕ και στέλνει αρνητικό μήνυμα σε άλλες πιθανές υποψήφιες χώρες»