ηλεκτρική διασύνδεση

Πάνω από €27 εκατ. τα νέα επενδυτικά σχέδια για την αναβάθμιση των εργοστασίων της «Ελληνικά Καλώδια» και της Fulgor - Προσωρινή ανάδοχος η Ελληνικά Καλώδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης - Νάξου

Πότε ηλεκτρίζεται το μικρό καλώδιο και πώς «κλειδώνει» η χρηματοδότηση του μεγάλου - Τι άλλο «βλέπει» ο ΑΔΜΗΕ προς Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία και Αίγυπτο - «Παράθυρο» για μετοχική είσοδο στον EuroAsia Interconnector

Το έργο αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών μέσω υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου και συναφών υποδομών, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος «EuroAsia Interconnector»

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων