ΙΚΑ

Τι περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη - Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι δικηγόροι και οι λογιστές θα εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών