ΙΟΒΕ

Το έλλειμμα δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, λόγω των μειωμένων επιπέδων ανάπτυξης και ενεργοποίησης δεξιοτήτων και της χαμηλής αντιστοίχισης δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας, είναι κάποιοι από τους λόγους, όπως τονίζει η μελέτη του ΙΟΒΕ

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τα καταστήματα ένδυσης, η ψυχαγωγία, τα καταλύματα και η εστίαση φαίνεται πως επλήγησαν σημαντικά από το lockdown – Εάν η Ελλάδα φθάσει το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών στην Ευρωζώνη τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ δύνανται να αυξηθούν κατά 6,4% ή 1,1 δισ. ευρώ

Στο σύνολο του 2020 σημειώθηκε μείωση βιομηχανικής παραγωγής 2% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 7,9% στην ΕΕ 27 – Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (-25,4%) και στα είδη ένδυσης (-24,5%)

Απόρρητο Απόρρητο