ΙΟΒΕ

Ο δείκτης διαμορφώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2000, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ – Ωστόσο, το 77% των πολιτών θεωρεί ακόμα την αποταμίευση άπιαστο όνειρο - 6 στους 10 «μόλις τα βγάζουν πέρα»

Οι θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας παρουσιάζονται σε μελέτη του ΙΟΒΕ που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της στις διεθνείς αγορές