κατασκευές

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι συμβάσεις - Στη λίστα πάνω από 10 αναθέτουσες αρχές - Πως οι υψηλές εκπτώσεις έχουν επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα στην ποιότητα αλλά και την πορεία των έργων

Η ασθενής ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι υπεύθυνοι για τον πιο έντονο ρυθμό συρρίκνωσης της πραγματικής οικονομίας από το απόγειο της κρίσης δημόσιου χρέους το 2015, ενώ επηρρεάζει σρνητικά και την απασχόληση

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο