κρουαζιέρα

Bήμα προς βήμα το σχέδιο για την «επανεκκίνηση κρουαζιέρας 2021 στους ελληνικούς λιμένες» που εκπόνησε το υπουργείο Ναυτιλίας - Τι έχουν ανακοινώσει οι κυρίαρχες εταιρίες της παγκόσμιας κρουαζιέρας

Το Λιμενικό Ταμείο με όραμα την διεύρυνση ελκυστικότητας του λιμένα Αίγινας, έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2020 τον σχεδιασμό για την κατηγοριοποίηση του λιμένα Αίγινας ως ενδιάμεσο (port of call ή transit port), σύμφωνα με το Εθνικό και Διεθνές θεσμικό πλαίσιο

Υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα ότι θα ανακάμψουν και οι ευρωπαϊκές αγορές μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και για το «άνοιγμα» πιο μακρινών αγορών, αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal Cruises

Απόρρητο Απόρρητο