Κωνσταντίνος Μίχαλος

Είναι καιρός οι τράπεζες να αρχίσουν να εστιάζουν και στην αύξηση των εσόδων τους, μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος

Η υπηρεσία μιας στάσης του ΕΒΕΑ έχει μειώσει το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης μέσα σε ένα οχτάωρο, ενώ με τη χρήση του νέου on-line συστήματος, ο χρόνος περιορίζεται ακόμη και σε οκτώ λεπτά

Απόρρητο Απόρρητο