μέρισμα

Οι περικοπές μερισμάτων ήταν μεγαλύτερες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής μείωσης των πληρωμών παγκοσμίως