μέρισμα

Οι περικοπές μερισμάτων ήταν μεγαλύτερες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής μείωσης των πληρωμών παγκοσμίως

Σε έκθεση που δημοσιοποίησε την Δευτέρα, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο περνάει από 13 «κρας- τεστ» τον νέο κρατικό προϋπολογισμό - Ορόσημο η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς - Ανησυχία για τη μείωση των επενδύσεων και την αύξηση των εισαγωγών - Το 2017 η οικονομία εξέρχεται από μακρά αποπληθωριστική περίοδο - Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε σταθερά καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Απόρρητο Απόρρητο