Μηταράκης

Ο υφυπουργός δήλωσε πως «πρόθεσή μας είναι να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη για τις επιχειρήσεις, για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους κατά 25%», προσδιορίζοντας την υψηλή φορολογία ως αντικίνητρο της επιχειρηματικότητας

Τα ασφαλιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε σχέση με τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αλλά και η πρόταση δημιουργίας της «Στέγης Ελληνικής Επιχειρηματικότητας», τέθηκαν στη συνάντηση