Μυτιληναίος

Η χρηματιστηριακή εκτίμησε στην έκθεση της ότι τα EBITDA της εισηγμένης θα κυμανθούν περί τα 300 εκατ. ευρώ το 2020 και το 2021

Νέος Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας - Αλλαγές στο οργανόγραμμα