ναυτιλία

Η άσκηση, στην οποία συμμετείχαν 10 επιλεγμένες υποδομές Μεταφορών και Ενέργειας και δέκα  10 εμπλεκόμενα Υπουργεία και Κρατικοί Φορείς, λόγω των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων

Απόρρητο Απόρρητο