ναυτιλία

Έγγραφο προθέσεων απόκτησης του 80% του στόλου λιμένος και των επιχειρησιακών ενδιαφερόντων του ομίλου Ζούρου υπογράφηκε μεταξύ του ελληνικού γκρουπ και του ομίλου GMC