ναυτιλία

Έγγραφο προθέσεων απόκτησης του 80% του στόλου λιμένος και των επιχειρησιακών ενδιαφερόντων του ομίλου Ζούρου υπογράφηκε μεταξύ του ελληνικού γκρουπ και του ομίλου GMC

Η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει τη γέφυρα προϊόντων και υπηρεσιών για Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ανέφερε ο διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd και Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά

Ο εφοπλιστής, τα τρία τελευταία χρόνια, εμφανίζεται πολύ δραστήριος με αγορές πλοίων, πωλήσεις εταιρειών, εξαγορές και μη πετυχημένες προσπάθειες εισόδου και άλλης εταιρείας του στο αμερικανικό χρηματιστήριο