ΟΑΕΕ

Παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις ότι θα διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι που επιβαρύνονται υπέρμετρα από τις νέες εισφορές, οι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ δεν έχουν πάρει καμία οδηγία να χορηγήσουν ενημερότητα

Παρά τις αποφάσεις Ειρηνοδικείων - Πάνω από 75.000 ασφαλισμένοι που προστατεύονται από δικαστικές αποφάσεις συναντούν την άρνηση ή την άγνοια των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Σε αναβρασμό τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που περιμένουν τις εγκυκλίους για τα μπλοκάκια και τα μέλη εταιρειών - Τι θα ισχύσει για μηδενικά εισοδήματα, νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με βάση ποια εισοδήματα θα υπολογιστεί η εισφορά, πώς θα γίνεται ο επιμερισμός του ασφαλίστρου - Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το νέο σύστημα

Διευκρινίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μελών οικογενείας θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), καθώς και τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, για περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει από 13.05.2016 και μετά, δίνει ο ΟΑΕΕ με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Αναρτήθηκαν οι εισφορές του 5ου διμήνου 2016 στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, που παρέχεται, μέσω της ιστοσελίδας του OAEE (www.oaee.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου → Οφειλές).