Ομιλος Quest

Η συνολική ποσότητα τροφίμων που συγκεντρώθηκε και παραδόθηκε στο Κέντρο από τον Όμιλο καλύπτει 40 περίπου οικογένειες για 1 μήνα, ενώ το σύνολο της δωρεάς ξεπερνάει τον 1,5 τόνο

Νέα λειτουργικότητα που προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων στο MyDATA της ΑΑΔΕ και την αποδοχή των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων έχοντας εναρμονιστεί πλήρως με τις νέες προδιαγραφές PEPPOL που καλύπτουν τα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

O Όμιλος Quest και οι εταιρείες του υλοποιούν εστιασμένες κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, βοηθώντας τους φορείς προστασίας της στη διαδικασία ψηφιακής τους μετάβασης

Ο Όμιλος Quest, με ενσυναίσθηση και γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αντιλαμβάνεται ποιο είναι το νέο μοντέλο μιας υγιούς επιχείρησης και ανταποκρίνεται με δυναμισμό στα νέα δεδομένα