παροχές

Παρά τις εξαγγελίες, στα χαρτιά μένει ο κανονισμός που θα ορίζει ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα κάθε Ταμείο να έχει τη δική του πολιτική συντηρώντας τις ανισότητες

Ο παροξυσμός εξαγγελιών για άμεση εφαρμογή έμεινε στα χαρτιά, με τους πολίτες να εισπράττουν την κοροϊδία τόσο στις 120 δόσεις στην Εφορία και τα Ταμεία όσο και στη μείωση του ΦΠΑ που δεν έφερε ποτέ μείωση τιμών