Πρωτογενές πλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 847 εκατ. ευρώ αντί για έλλειμμα - Υπερείσπραξη φόρων 587 εκατ. ευρώ στο α' δίμηνο - Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 9.503 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.124 εκατ. ευρώ ή 10,6% έναντι του στόχου

Μειωμένες δαπάνες και έσοδα από φόρους - Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 355 εκατ. ευρώ