πρόστιμα

Κάθε χρόνο, διάσημες τουριστικές πόλεις γεμίζουν από εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι πολλές φορές καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και τις δημόσιες υποδομές - Από τον ερχόμενο Ιανουάριο η συγκεκριμένη πόλη θα επιβάλλει στους επισκέπτες της ένα τέλος που θα φτάνει τα έως και 10 ευρώ

Πολλοί υπάλληλοι της εταιρείας γνώριζαν ότι η συμπεριφορά τους παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας, αλλά ορισμένοι από αυτούς εξακολουθούσαν να αντιγράφουν επειδή δεν μπορούσαν να περάσουν αλλιώς τις εξετάσεις