Σερβία

Είχε έρθει σε επαφή με τους νοσούντες - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κραγκούγεβατς - Η επιδείνωση στη Σερβία επηρρεάζει την οδική πρόσβαση τουριστών στην Ελλάδα και μεταθέτει εκ νέου την εξομάλυνση της σύνδεσης

Τηλεδιάσκεψη Ελλάδος - Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Σερβίας με θέμα τις οδικές μετακινήσεις - Εμφαση δόθηκε στην αμοιβαία άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί γεγονός που θα διευκολύνει την επανάληψη των ταξιδιών