ΣτΕ

Πώς προχωράει η διαδικασία για το έργο των €515 εκατ. - Οι πληροφορίες για τις ενστάσεις και το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που θα κρίνει και τον νικητή

Οι άδειες καζίνο είναι περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που έχουν παραχωρηθεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για να φέρνουν έσοδα, να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις εργασίας, να προσελκύουν νέες επενδύσεις και όχι να καταντούν «γεννήτριες» χρεών και μοχλοί στρέβλωσης της αγοράς