ταμειακά διαθέσιμα

Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - Τι «μαρτυρούν» τα στοιχεία για το μέλλον των ΜμΕ