τουρισμός

Η Διττή Επαγγελματική Εκπαίδευση επιτρέπει στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να εκπαιδευτούν άρτια και να αποτελέσουν το προσωπικό, που θα στελεχώσει θέσεις υψηλής ζήτησης εντός της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας

Σαφής ένδειξη της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν στη χώρα μας αλλά και της αύξηση της ζήτησης των Ελλήνων για οργανωμένες διακοπές σε Ελλάδα και εξωτερικό έπειτα από μια μεγάλη περίοδο στασιμότητας

Στη συνάντηση με τον Περιφεριάρχη Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώθηκε συναντίληψη για την εξέλιξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε όλη τη χώρα και στην Κεντρική Μακεδονία ειδικότερα