τουρισμός

Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη για τον εισερχόμενο τουρισμό ανά αγορά και Περιφέρεια που εκπόνησε το ΙΝΣΕΤΕ επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού το 2019

Μετά την TUI, ένας ακόμη ταξιδιωτικός οργανισμός με ισχυρό αποτύπωμα στη γερμανική αγορά, την πρώτη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, θέλει να επεκτείνει μέσα στο Νοέμβριο τα πακέτα για την Ελλάδα