Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναγκαία κρίνεται η ολιστική προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων με την αγροτική παραγωγή για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Συνολικά το ποσό το οποίο διοχετεύεται στην αγροτική οικονομία από τα ειδικά μέτρα στήριξης και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχεται σε 83.062.354 ευρώ - Ποια τα προϊοντα των μικρών νησιών του Αιγαίου που χρηματοδοτούνται

Ως 35% μπορεί να φθάσει η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο – Με 10 μέλη και Συνεταιριστικό Κεφάλαιο από 10.000 ευρώ η δυνατότητα σύστασης - Θα μπορούν να εξασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα – Έρχεται μεγάλη εκκαθάριση στα «φαντάσματα» - Ποιες διώξεις μελών ΔΣ παγώνουν για πέντε χρόνια