Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι Έλληνες παραγωγοί πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη διείσδυση στη γερμανική αγορά και για να το επιτύχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το Γερμανό καταναλωτή, περισσότερο, για τη διατροφική αξία των ελληνικών προϊόντων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του

Η αποζημίωση αφορά εγκαταστάσεις, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και μηχανολογικό εξοπλισμό και θα χορηγηθεί προκαταβολή στους δικαιούχους ακόμη και χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών

Οι οινοπαραγωγοί εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

Αναγκαία κρίνεται η ολιστική προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων με την αγροτική παραγωγή για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Συνολικά το ποσό το οποίο διοχετεύεται στην αγροτική οικονομία από τα ειδικά μέτρα στήριξης και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχεται σε 83.062.354 ευρώ - Ποια τα προϊοντα των μικρών νησιών του Αιγαίου που χρηματοδοτούνται

Απόρρητο Απόρρητο