Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι οινοπαραγωγοί εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

Αναγκαία κρίνεται η ολιστική προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων με την αγροτική παραγωγή για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Συνολικά το ποσό το οποίο διοχετεύεται στην αγροτική οικονομία από τα ειδικά μέτρα στήριξης και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχεται σε 83.062.354 ευρώ - Ποια τα προϊοντα των μικρών νησιών του Αιγαίου που χρηματοδοτούνται

Απόρρητο Απόρρητο