Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/633 καθιστά σχεδόν αδύνατο οποιοδήποτε έλεγχο της Επιτροπής έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που μπορεί να επιβάλλονται σε παραγωγούς – προμηθευτές

Πρώτιστη προτεραιότητα η διασφάλιση της ποιότητας των κορυφαίων προϊόντων μας ΠΟΠ/ΠΓΕ, αναφέρει ανακοίνωση μετά το δημοσίευμα του newmoney για γαλακτοβιομηχανία που ελέγχεται για νοθεία Φέτας ΠΟΠ στη Γερμανία

Οι Έλληνες παραγωγοί πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη διείσδυση στη γερμανική αγορά και για να το επιτύχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το Γερμανό καταναλωτή, περισσότερο, για τη διατροφική αξία των ελληνικών προϊόντων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του

Η αποζημίωση αφορά εγκαταστάσεις, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και μηχανολογικό εξοπλισμό και θα χορηγηθεί προκαταβολή στους δικαιούχους ακόμη και χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών

Οι οινοπαραγωγοί εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

Αναγκαία κρίνεται η ολιστική προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων με την αγροτική παραγωγή για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Απόρρητο Απόρρητο