φορολογικές δηλώσεις

Οι 4 κατηγορίες που γλιτώνουν από το κίνδυνο των τεκμηρίων και πιθανώς το πρόστιμο 22% των αποδείξεων - Σε 8 δόσεις ο φόρος εισοδήματος ή εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 3% - Έρχεται πληρωμή σκούπα για αποζημιώσεις ενοικίων

Απόρρητο Απόρρητο