ΦΠΑ

Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και ΑΑΔΕ: Εκτελωνισμό «με συνοπτικές διαδικασίες» για προϊόντα χαμηλής αξίας έως 22 ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (χωρίς δασμούς) επιβάλλει το νέο καθεστώς εισαγωγών στη χώρα των προϊόντων που παραγγέλνει κάποιος από Ηνωμένο Βασίλειο

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ - Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020

Απόρρητο Απόρρητο