φόρος

Με ειδικό λογισμικό ελέγχεται η αδήλωτη προσαύξηση περιουσίας, τα μη δηλωθέντα εισοδήματα και οι συναλλαγές για τις οποίες δεν πληρώθηκε ο φόρος - Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους

 Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις - Mονιμοποίηση της κατάργησης που ισχύει για την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα το 2020 και το 2021 και των μειωμένων εισφορών