επιβατική κίνηση

H ζοφερή εικόνα στα ελληνικά αεροδρόμια με τους αριθμούς του Μαρτίου - Παρά τη μεγάλη μείωση η υποχώρηση στην Ελλάδα ήταν μικρότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες - IATA: Κατά 90% μειώθηκαν οι ευρωπαϊκές πτήσεις