Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η υπάρχουσα μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας και του υπουργείου ανανεώθηκε για δύο χρόνια και παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες, με ευνοϊκούς όρους σε περίπου 200.000 στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.