οδηγοί

Ο υπουργός Μεταφορών είπε ότι για την κρίση στα καύσιμα ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά η πανδημία του κορωνοϊού, που ανέστειλε τις εξετάσεις για την πιστοποίηση οδηγών φορτηγών

Οι προμηθευτές έχουν προειδοποιήσει ότι ίσως υπάρξουν και άλλα προβλήματα επάρκειας βενζίνης λόγω της έλλειψης οδηγών για να μεταφέρουν καύσιμα από τα διυλιστήρια στα σημεία πώλησης