Όμιλος Κοπελούζου

Στόχος της εκδήλωσης στρογγυλής τραπέζης Blue Corridor ήταν η ανάδειξη της συμβολής και των δυνατοτήτων του CNG / LNG στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων μείωσης εκπομπών CO2

Με συμπράξεις ιδιωτών - κράτους τα πρώτα υπεράκτια έργα - Τα διεθνή μεγαθήρια που σκανάρουν τις ελληνικές θάλασσες και τα deals με ελληνικές εταιρείες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Κοπελούζος, ΔΕΗ, ΕΝΤΕΚΑ στη σειρά για τα μεγάλα πλωτά αιολικά - Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι πετρελαϊκές εταιρείες - Ο ρόλος της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων