ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Έχει ήδη δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό: Την τελευταία τριετία «τρέχει» το Μακεδονία Παλλάς, ενώ μέσω ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την αξιοποίηση της έκτασης στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι στη διαγωνιστική διαδικασία προσέγγισαν τους 5, ενώ η ακίνητη περιουσία του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στο τέλος του 2018 είχε εκτιμηθεί στα 394,5 εκατ. ευρώ,

Η διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του ομίλου και η διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του ομίλου μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Απόρρητο Απόρρητο