Το σύστημα μεταφορών της Ιρλανδίας εξαρτάται υπερβολικά από το αυτοκίνητο, εμποδίζοντας την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2, αναφέρει έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, διαπιστώνει ότι οι υπάρχουσες συνήθειες της Ιρλανδίας στις μεταφορές εμποδίζουν τη χώρα να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 51% των επιπέδων του 2018 έως το 2030, για τον οποίο θα χρειαστεί μείωση κατά 50% από τον τομέα των μεταφορών.

«Με τρεις στους τέσσερις πολίτες (κατά μέσο όρο) να επιλέγουν το αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση», αναφέρει η έκθεση, «τα σημερινά πρότυπα κινητικότητας στην Ιρλανδία είναι ασύμβατα με τους στόχους της χώρας για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επικέντρωση στη βελτίωση των ιδιωτικών οχημάτων, για παράδειγμα μέσω της ηλεκτροκίνησης, είναι απίθανο να επιφέρει την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης.

Διαπιστώνει επίσης ότι οι ήδη εφαρμοζόμενες ή σχεδιαζόμενες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπεται να επιφέρουν τις υψηλότερες μειώσεις εκπομπών, θα είναι ανεπαρκείς όταν πρόκειται να μετασχηματιστεί το σύστημα της χώρας που εξαρτάται από το αυτοκίνητο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Newsauto.gr