Δημήτρης Παφίλας

Τα Μνημόνια ανέτρεψαν ολόκληρες ζωές, κατάπιαν πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις κτλ. Η ζημιά ήταν γενικευμένη για όλους