Αγορές

Οι διαπραγματεύσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη φαίνεται να είναι σε καλή πορεία για την υπογραφή της συμφωνίας σε επίπεδο ''phase one''