Επιχειρήσεις

Στο φως τεκμήρια από το παράρτημα των 4.500 σελίδων του διαχειριστικού ελέγχου που πραγματοποίησε η PwC - Η ατζέντα με την εγγραφή της ανάληψης των 80 χιλιάδων ευρώ από το ταμείο της εταιρείας, γνωστά αλλά και άγνωστα email στην πρωτότυπη μορφή τους, οι πλήρεις αναφορές σε πολιτικούς και κυβερνητικά στελέχη και οι μηχανορραφίες των Κουτσολιούτσων

Εντός του τριμήνου θα ξεκινήσουν οι διεθνείς διαγωνισμοί για το 67% των Οργανισμών τους – Για το β’ εξάμηνο μετατίθεται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας

Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας με μέρος των ομολογιούχων στην οποία κατέληξε - Το ύψος της απομόχλευσης, ο ρόλος της θυγατρικής στις ΗΠΑ και τα επόμενα βήματα - Τι δηλώνει ο Σ. Κόκκαλης

Απόρρητο Απόρρητο