Επιχειρήσεις

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση των προμηθευτών του ελληνικού δημοσίου σε αγαθά και υπηρεσίες αφορά περίπου 190.000 επιχειρήσεις, ίσως περισσότερες από το 25% των ελληνικών επιχειρήσεων

Με έδρα το Βουκουρέστι, η νέα θυγατρική έχει στόχο να επεκτείνει τη επιχειρηματική δραστηριότητα της MAS και να εδραιώσει την παρουσία της στη Ρουμανία και την ευρύτερη περιοχή