Επιχειρήσεις

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν έλαβε αποφάσεις λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Τηλέτυπος στις 18/4/2013 με απαρτία 71,07%. 

Ξεκίνησε η διαδικασία εκτίμησης των προσφορών που κατατέθηκαν για το 33% του ΟΠΑΠ. Πηγή του ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει πως ο διαγωνισμός θα κριθεί "άγονος" εάν διαπιστωθεί πως οι προσφορές αποτιμούν τον ΟΠΑΠ χαμηλότερα και απ' την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία

Μεικτές είναι οι προοοπτικές για την Autohellas, ωστόσο η Πειραιώς θεωρεί την αποτίμηση ελκυστική. Η τιμή- στόχος παρέμεινε στα 2,5 ευρώ ενώ η σύσταση της χρηματιστηριακής είναι για outperform.