Οικονομία

Παρά το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται αποκλίνουσες τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο τα κλιμάκια ελέγχου βρίσκονται επί ποδός για εντοπισμό αισχροκέρδειας στα καύσιμα