Μετά από ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε τροχιά υπεραπόδοσης επί των σχεδίων τους για φέτος, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την ανάπτυξη των εσόδων που ενισχύονται από τα υψηλότερα επιτόκια», εξηγεί η Axia Ventures.

Οι νέες εκτιμήσεις της έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνει τις τιμές στόχους των τραπεζών και να διατηρεί τις συστάσεις αγοράς και για τις τέσσερεις τράπεζες. Οι μακροοικονομικές συνθήκες καθιστούν τις τράπεζες της χώρας σε καλή θέση για να ξεπεράσουν τις αντίστοιχες της ΕΕ και να μειώσουν το χάσμα αποτίμησης κατά 50% (0,4 φορές την ενσώματη λογιστική αξία το 20244 για τις εγχώριες τράπεζες έναντι 0,6 φορές για τις αντίστοιχες της ΕΕ). Επαναλαμβάνει συνεπώς τις συστάσεις αγοράς για όλες τις τράπεζες με τιμή στόχο για την Alpha Bank 1,7 ευρώ (από 1,6 ευρώ πριν), τη Eurobank 1,6 ευρώ, την Εθνική Τράπεζα σε 5,4 ευρώ (από 5,2 ευρώ πριν) και Τράπεζα Πειραιώς 2,5 ευρώ (από 2,2 ευρώ πριν).

Αναφορικά με το πολιτικό σκηνικό και τις εκλογές, η Axia επισημαίνει ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το πρώτο εξάμηνο του 2023, καθώς λήγει η θητεία της σημερινής κυβέρνησης και λόγω της πρόσφατης αλλαγής στο εκλογικό σύστημα, ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό θα οδηγήσει σε περίοδο αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα της χώρας να επιτύχει ορισμένους δημοσιονομικούς στόχους για το οικονομικό έτος του 2023 όπως π.χ. πρωτογενές πλεόνασμα +1% του ΑΕΠ.

“Eπαναλαμβάνουμε τις αξιολογήσεις μας για αγορά και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με περιθώριο ανόδου τουλάχιστον 40%. Εκτιμούμε ότι o τραπεζικός τομέας είναι ελκυστικός στο σύνολό του και ότι οι τράπεζες προσφέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά με βάση τις προτιμήσεις των επενδυτών (π.χ. υψηλότερο περιθώριο ανόδου, διαφοροποίηση, καταλύτης ή μέρισμα)”, εξηγεί η Axia.

Alpha Bank (τιμής στόχος P 1,7 ευρώ από 1,6 ευρώ, +68% περιθώριο ανόδου) | Η Alpha Bank έχει υψηλή απόδοση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, λόγω της τεχνογνωσίας στον δανεισμό που προοιωνίζεται καλά με το τρέχον περιβάλλον, τόσο από πλευράς ροών όσο και ποιότητας ενεργητικού. Η συνολική βελτίωση της κερδοφορίας απορρέει επίσης από τις αυξημένες αποδοτικότητες στις διεθνείς δραστηριότητες (ιδίως στη Ρουμανία), αλλά και την ολοκλήρωση ορισμένων έργων (π.χ. Project Sky και Skyline). Η Alpha Bank θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει το δείκτη απόδοσης RoTE σε περίπου 10% έως το 2025 (η αύξηση του δείκτη κεφαλαίων CET1 Capital είναι σημαντικά υψηλότερη λόγω της χρήσης DTA / DTC). Προβλέπει ότι η υψηλότερη κεφαλαιακή προσαύξηση θα της επιτρέψει να αρχίσει να πληρώνει μερίσματα αόπό το 2023 και για αυτό αναβαθμίζει την τιμή στόχο σε 1,7 ευρώ λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας και του δείκτη κεφαλαίου CET1 από 1,6 ευρώ. Η τιμή στόχος υποδηλώνει δείκτη P/TE το 2024 0,63 φορές ή +68% άνοδο της τρέχουσας τιμής της μετοχής, η οποία φαίνεται ελκυστική δεδομένης της μελλοντικής συνολικής αποδόσης (κέρδη συν μερίσματα).

Eurobank (τιμής στόχος 1,6 ευρώ, αμετάβλητη, +49% περιθώριο ανόδου) | Η Eurobank συνεχίζει να διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη RoTE μεταξύ των τραπεζών, υποστηριζόμενη από τις σημαντικές και κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητές της και τον εγχώριο βραχίονα της για επενδύσεις σε ακίνητα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει επιθετικά τον κύκλο εργασιών της, με περιορισμένη υπερέκθεση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (εκτιμά η Axia 4,8% δείκτη NPE έως το 2024). Προβλέπει διψήφιο δείκτη RoTE για το 2024 της τάξης του 12,4%, παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών. Αυτό θα συνοδεύεται από από πλούσια μερίσματα, αρχής γενομένης από το φέτος. Η αμετάβλητη τιμή στόχος στα 1,6 ευρώ ανά μετοχή συνεπάγεται δείκτη αποτίμησης P/TE FY24 0,81 φορές ή +49% άνοδο σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής, καταδεικνύοντας υψηλότερη κερδοφορία παράλληλα με έναν σταθερό δείκτη πληρωμών.

Εθνική Τράπεζα (τιμή στόχος 5,4 ευρώ από 5,2 ευρώ, +41% περιθώριο ανόδου) | Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να προσφέρει τα υψηλότερα κεφάλαια και ρευστότητα μεταξύ των τραπεζών. Σε αυτό το περιβάλλον, η υπερβάλλουσα ρευστότητα της ΕΤΕ αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στον όμιλο όχι μόνο να προσφέρει χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων από τους ομόλογους της αλλά και να χρησιμοποιεί τα πλεονάζοντα μετρητά για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από τόκους. Ο πρωτοπόρος στην αγορά δείκτης κεφαλαίου CET1 της διασφαλίζει ότι μπορεί να κυνηγήσει υψηλότερη επέκταση των χορηγήσεων και επίσης να αποκτήσει δευτερεύοντα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων (θεραπευμένα και επαναλειτουργούντα). Συνολικά, η ΕΤΕ είναι ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας, με λιγότερο προσανατολισμένο στα ευάλωτα δάνεια των ΜΜΕ και θα πρέπει να είναι κοντά σε διψήφια κερδοφορία έως το 2024. Η αναβαθμισμένη τιμή στόχος των 5,4 ευρώ (από 5,2 ευρώ) υποδηλώνει έναν δείκτη P/TE για το 2024 ύψους 0,75 φορές ή +41%, το οποίο φαίνεται ελκυστικό, δεδομένης της βελτιούμενης κερδοφορίας της ΕΤΕ.

Τράπεζα Πειραιώς (τιμή στόχος 2,5 ευρώ, από 2,2 ευρώ, +90% άνοδος) | Η Πειραιώς συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά την αγορά από πλευράς κερδοφορίας, επέκτασης των χορηγήσεων και τη δημιουργία κεφαλαίων. Αυτό οδηγεί τον όμιλο σε θέση να αναφέρει δείκτη κεφαλαίων CET1 για φέτος της τάξης του 11,3% περίπου, περίπου +130 μ.β. πάνω από τον στόχο που είχε θέσει στις αρχές του έτους. Η αυξημένη κερδοφορία ως βασικός καταλύτη συμβάλλει στην επιτάχυνση της οργανικής αύξησης κεφαλαίου. Αυτό επιτρέπει στην τράπεζα να απορροφήσει το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης χονδρικής, καθώς το κόστος των καταθέσεων θα είναι χαμηλότερο, δεδομένου του χαμηλού δείκτη δανείων προς καταθέσεις για τον όμιλο. Παρά το πρόσφατο ράλι της, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε παράλογα επίπεδα και προσφέρει το μεγαλύτερο απόλυτο περιθώριο ανόδου. Η νέα τιμή στόχος, αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας και του δείκτη CET1, των 2,5 ευρώ (από 2,2 ευρώ) συνεπάγεται δείκτη P/TE για το 2024 0,49 φορές ή +75% περιθώριο ανόδου.

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο και ο «σοφός γέρων», η Motor Oil παίρνει ΑΠΕ, η HIG τον Βεϊνόγλου και… ο Σπύρος τη Λίνα!

Επένδυσες στο bitcoin; Έχασες! (πίνακες + γραφήματα + χάρτης)

10 σπουδαία ελληνικά κόκκινα κρασιά για τις κρύες γιορτινές νύχτες