Αν και βλέπει θετικές εξελίξεις για τα αποτελέσματα των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο, η BofA εκτιμά ότι υπάρχουν έκτακτοι παράγοντες και λόγοι ανησυχίας για τις εγχώριες τράπεζες.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εξηγεί ότι η Εθνική Τράπεζα παραμένει η προτιμώμενη θεμελιώδης επιλογή της από την Ελλάδα μεταξύ των τραπεζών, δεδομένων των ισχυρότερων κεφαλαιακών της δεικτών, του μονοψήφιου δείκτη NPE και της ανθεκτικής κερδοφορίας της.

Αναφορικά με τις συστάσεις διατηρεί σύσταση ίσης απόδοσης με την αγορά (marketweight – MW) για το προνομιούχο ομόλογο ανώτερης εξασφάλισης (senior preferred) της ΕΤΕ με κουπόνι 2,75% του 2026 με τιμή spreads Ζ + 404 μονάδες βάσης. Η BofA εκτιμά για την ΕΤΕ ότι η σχετική αξία μπορεί να φανεί πιο ελκυστική μεταξύ των νέων εκδόσεων (που σχετίζονται με τις εκδόσεις MREL), όταν έρθουν.

Παραμένει με σύσταση ανώτερης απόδοσης από την αγορά (overweight – OW0) για τα ομόλογα προνομιούχων τίτλων ανώτερων κατηγοριών της Eurobank με κουπόνι 2% του 2027 και περιθώριο αποτίμησης Z + 431 μονάδες βάσης. Για την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί να διατηρεί σύσταση ίσης απόδοσης με την αγορά επί των ομολόγων Τ2 ύψους 5,5% 2030 με επιτόκιο Ζ + 978 μονάδες βάσης.

Για την Εθνική Τράπεζα, η BofA αξιολογεί στα βασικά της συμπεράσματα ότι οι ισχυρές προμήθειες μετρίασαν το χαμηλότερο καθαρό έσοδο από τόκους (NII), ο έλεγχος του κόστους ήταν καλός και οι απομειώσεις ήταν χαμηλότερες. Η ΕΤΕ είναι η τράπεζα με την ισχυρότερη φερεγγυότητα στην Ελλάδα με υψηλό δείκτη FL CET1 15,1% που μπορεί να προσφέρει καλύτερη σχετική αξία, ενώ σχεδιάζεται και νέα σημαντική τιτλοποίηση.

Για την Eurobank

Για την Eurobank, το καλό πρώτο τρίμηνο διογκώθηκε από τα κέρδη από τις συναλλαγές και η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε από τα υπερμεγέθη κέρδη από τις συναλλαγές σε παράγωγα. Ένα έκτακτο γεγονός που το μέγεθός του θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα. Η φερεγγυότητα της τράπεζας παραμένει σταθερή στο 12,7% FL CET1. Η ποιότητα του ενεργητικού αποτελεί τη σχετική δύναμη έναντι των ελληνικών τραπεζών. Τα πολύ μεγάλα κέρδη από τα παράγωγα, πάντως προκαλούν ερωτήματα στη BofA, αφού αν και η αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου είναι κοινή και ευπρόσδεκτη, το μέγεθος των κερδών από τις συναλλαγές και η αύξηση των υποχρεώσεων από τις συναλλαγές κατά την άποψή της BofA προκαλούν κάποια ‘περιέργεια’ σχετικά με τις στρατηγικές αντιστάθμισης της τράπεζας, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τα όρια κινδύνου. Η Eurobank σχεδιάζει να εκδώσει εργαλεία κάλυψης των εποπτικών υποχρεώσεων MREL περίπου €1 δισ. ευρώ καθώς κινείται προς τον τελικό στόχο 27% στο τέλος του 2025. Συνεπώς, υπάρχει κάποια ευελιξία για τη δημιουργία αυτών των αποθεμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Για την Τράπεζα Πειραιώς

Τέλος για την Τράπεζα Πειραιώς, το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκε από εμπορικές συναλλαγές και έκτακτα έσοδα, ενώ και οι χαμηλότερες απομειώσεις οδηγούν σε καλύτερα κέρδη σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια αναμένεται να φτάσουν σε CET1 FL 9,8%, αργότερα από τις κατευθυντήριες γραμμές το 2021 και εξακολουθεί να είναι αδύναμα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες τράπεζες.

Η διάβρωση των βασικών εσόδων είναι ταχύτερη από τη μείωση του κόστους, εκτιμά η BofA. Ο δείκτης Tier 1 ήταν 11,7% ήταν μόλις 20 μονάδες βάσης πάνω από τις αναμενόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του 11,5%. Το guidance της Πειραιώς για το υπόλοιπο έτος είναι σε γενικές γραμμές σταθερό με δείκτη συνολικού κεφαλαίου πάνω από 16%έναντι 16,2% στο τέλος του πρώτου τριμήνου και εν συγκρίσει με τις ελληνικές ομοειδείς τράπεζες, τα κεφάλαια της είναι ένα βήμα πιο αδύναμα.

Διαβάστε ακόμα:

Ebury: Ανθεκτική η οικονομία της Ευρωζώνης – «Ταλανίζει» την Fed o πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Νταβός: Συζητώντας με σαμπάνια για τα «3Π» (Πόλεμος, Πείνα, Πληθωρισμός)

Σε ασφυξία οι πάροχοι ενέργειας – Ληξιπρόθεσμα το 50% των τιμολογίων, 4πλάσιοι οι διακανονισμοί