Τράπεζα Πειραιώς

Η έκδοση στηρίζει τη συνολική επάρκεια κεφαλαίων, προσθέτοντας περίπου 90 μονάδες βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και παράλληλα, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης, επισημαίνει ο οίκος