Τράπεζα Πειραιώς

Η εταιρεία αξιολόγησης αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής, της Eurobank και της Alpha από Β- σε Β και αναθεωρεί το outlook σε «θετικό» από «σταθερό» - Διατηρεί την αξιολόγηση της Πειραιώς αναβαθμίζοντας όμως το outlook

Οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς δεν θα έχουν οποιαδήποτε επιβάρυνση κατά την ανάληψη μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) τρίτων Τραπεζών σε απομονωμένες περιοχές

Την αναγκαιότητα δημιουργίας κανόνων στην αγορά ακινήτων καθώς και τη διαμόρφωση κοινώς αποδεκτών δεικτών για τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων στο real estate υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate