Τράπεζα Πειραιώς

Η Τρ. Πειραιώς έχει εγκρίνει αιτήματα για αναστολή δόσεων 2 δισ. προς φυσικά πρόσωπα και 3 δισ. προς επιχειρήσεις – Στόχος η στήριξη επιχειρηματικών τομέων που συνεχίζουν να πλήττονται από την κρίση

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 θα ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα στα επίπεδα του 2019 - Τα ισχυρότερα κέρδη από συναλλαγές στήριξαν τα κέρδη του πρώτου τριμήνου, αλλά είναι απίθανο να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του έτους - ΧΑ: Με άνοδο 0,85% έπιασε τον στόχο των 680 μονάδων

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις, η Piraeus Sec προβλέπει πτώση 14,4% στα EBITDA 2020 και εν συνεχεία αύξηση κατά 16,3% στα 312 εκατ. ευρώ το 2021 και στα 404 εκατ. το 2022, καθώς ο νέος CCGT 826 MW θα τεθεί σε λειτουργία

Μέσω του προγράμματος, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους