Η Citigroup μειώνει την τιμή-στόχο για τον δείκτη S&P 500 κατά 500 μονάδες, στις 4.200 μονάδες από 4.700 μονάδες που ήταν προηγουμένως, έως το τέλος του έτους, απόρροια των νέων συνθηκών που επικρατούν στις αγορές μετοχών.

Η τράπεζα αναλύει τρία σενάρια και ο στόχος του S&P 500 για το τέλος του έτους στις 4.200 μονάδες καθορίζεται από τη ανάμειξη αυτών των τριών σεναρίων της ήπιας προσγείωσης (4.700 μονάδες) , της ύφεσης στις 3.650 και της παγκόσμιας ισχυρής ύφεσης στις 3.150 μονάδες, ενώ δικαιολογείται περαιτέρω από την αποτίμηση σε 18-19 φορές τα κέρδη των εκτιμώμενων των 226 δολαρίων του δείκτη S&P 500.

Η ανθεκτικότητα των κερδών αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης της άποψής της αμερικανικής τράπεζας. Η «hawkish» Fed και ο αντίκτυπος των αυξανόμενων πραγματικών επιτοκίων στις αποτιμήσεις αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό της πτώσης του πρώτου εξαμήνου, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός παραμένει, εξηγεί η τράπεζα. «Αυτό έχει αποτιμηθεί στο σημερινό επίπεδο του δείκτη S&P 500 και στον πολλαπλασιαστή αποτίμησης”, εκτιμά η Citi, ενώ τα καλύτερα κέρδη και τα σημάδια της κορύφωσης των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την πτωτική τοποθέτηση των επενδυτών, υποστηρίζουν μια θετική ρύθμιση κινδύνου/απόδοσης του δεύτερου εξαμήνου.

Τα τρία σενάρια για τον δείκτη S&P 500

Στο καλό σενάριο της Citi, το οποίο εξακολουθεί να είναι και το κυρίαρχο μεταξύ των τριών διαφορετικών σεναρίων που εξετάζει με 55% πιθανότητα, ο δείκτης S&P 500 έχει 25% περιθώριο ανόδου στις 4.700 μονάδες, γιατί η ανάπτυξη παραμένει κοντά στην τάση και ο πληθωρισμός αρχίζει να πέφτει καθώς και τα προβλήματα στις αλυσίδες της προσφοράς εξασθενούν.

Στο ήπιο αρνητικό σενάριο στο οποίο η Citi δίνει πιθανότητα 40%, η τιμή-στόχος για τον δείκτη S&P 500 είναι στις 3,650 μονάδες ή -3% και η ήπια ύφεση και ο παγκόσμιος πληθωρισμός είναι παρόντα. Οι κεντρικές τράπεζες αποδέχονται τη χαμηλότερη ανάπτυξη για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, τα σοκ στις αλυσίδες προσφοράς διατηρούνται, αλλά ο μακροπρόθεσμος πληθωρισμός μένει σταθερός.

Τέλος, η Citigroup δίνει πιθανότητα 5% για το σενάριο των 3.150 μονάδων και της ισχυρής παγκόσμιας ύφεσης, όπου οι αυξήσεις των επιτοκίων επιμένουν, οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία τους για να «δαμάσουν» τον πληθωρισμό και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια τελικά ισορροπούν σε υψηλότερα επίπεδα. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης έχει περαιτέρω πτώση 16%.

Τι έχει προεξοφλήσει η αγορά και τι όχι

Μια σειρά μακροοικονομικών δεικτών συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια εικόνα αύξησης των κερδών κατά 8% για το τρέχον έτος, ωστόσο οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στα κέρδη παραμένουν ένα σημείο συζήτησης του ’23. Η πρόσφατη υποχώρηση της αύξησης της Fed την περασμένη εβδομάδα και τα «γερακίσια» σχόλια προσέγγισαν το σενάριο της Citi για ήπια ύφεση. Δεδομένης της τρέχουσας τοποθέτησης έναντι του κινδύνου, τα καλύτερα κέρδη ή/και η ανακούφιση από τα επιτόκια θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια θετική μεταβολή του κλίματος. Η πιθανότητα ύφεσης, ο χρόνος, το βάθος και η διάρκεια πρέπει να ληφθούν υπόψη, όμως. Ο παρατεταμένος πληθωρισμός και ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού δεν έχουν επιλυθεί, με αποτέλεσμα τα κέρδη να αποτελούν μεγαλύτερο ζήτημα για το επόμενο έτος, κατά την άποψη της Citi.

Διαβάστε ακόμη

Οι τελευταίες σκέψεις για κάλπες, η Dimand και το Μινιόν, οι τρεις και ο Ελλάκτωρ και το καζίνο του Ρίου 

Ρεύμα: Τι αλλάζει στη ρήτρα αναπροσαρμογής και τα τιμολόγια από την 1η Ιουλίου

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα… Μυκόνου με επώνυμα σφυριά και αναστολές (pics)