Αγορές

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Τι αποφάσισε για την Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

  • newsroom


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε παράλληλα την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 108.000 ευρώ

Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε την επιιβολή προστίμων συνολικού ύψους 108.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 928 η /14.9.2021
συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 60.000 στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ίσχυαν, σχετικά με θέματα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες καθώς και θέματα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στον κ. Ρίζο Βασίλειο για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 23.000 στην εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 2 περ. ζ, 86 περ. στ και θ του ν. 4261/2014, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε ακόμα: 

Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιματική αλλαγή ίσως οδηγήσει 216 εκατ. ανθρώπους στη μετανάστευση

Επενδύσεις: «New deal» του κράτους με τους ιδιώτες επενδυτές

Αργίες 2021: Πότε έρχεται η επόμενη – Ποιες μέρες πέφτουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά