Η Goldman Sachs θέτει νέες υψηλότερες τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα στα 4,10 ευρώ (από 3,95 ευρώ), την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,96 ευρώ (από 0,84 ευρώ), την Alpha Bank στα 1,19 ευρώ (από 1,07 ευρώ) και τέλος τη Eurobank στα 1,04 ευρώ (από 0,92 ευρώ). Οι συστάσεις είναι buy ή αγορά για την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank και neutral ή ουδέτερη σύσταση για τις Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

H επενδυτική τράπεζα θέτει υψηλότερες τιμές στόχους για όλες τις τράπεζες 9% κατά μέσο όρο, καθώς εκτιμά υψηλότερες επιδόσεις στα κέρδη (ΕΡS) και στα εποπτικά κεφάλαια τους.

Παραμένει με σύσταση buy για την Εθνική Τράπεζα γιατί θα έχει τις καλύτερες επιδόσεις σε CET1 και NPEs μεταξύ των ελληνικών τραπεζών το 2023 και πολύ κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Επαναλαμβάνει σύσταση buy για την Alpha Bank για λόγους αποτίμησης, καθώς θα είναι σε παρόμοια θέση με τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα σε βασικά λειτουργικά μεγέθη το 2024 αλλά είναι διαπραγματεύσιμη με σημαντικό discount 30% περίπου στην αγορά σε σχέση με τις δύο αυτές τράπεζες 2024 σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας το 2024.

Πώς είδε τα αποτελέσματα 

Η αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου ήταν θετική και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες και οι μετοχές τους σημείωσαν άνοδο 15% κατά μέσο όρο τον τελευταίο μήνα, γεγονός που αντανακλά τρία βασικά σημεία αναφοράς:

  1. i) την ισχυρότερη από την αναμενόμενη επέκταση των καθαρών εσόδων από τόκους και των εξυπηρετούμενων δανείων
  2. ii) την ευνοϊκή εξέλιξη του ενεργητικού σε όρους ποιότητας

iii) βελτιωμένοι δείκτες εποπτικών κεφαλαίων CET1.

Τι αλλάζει στις εκτιμήσεις της Goldman Sachs

Η τράπεζα ανανεώνει τις εκτιμήσεις της για τις ελληνικές τράπεζες για να ενσωματώσει τις αναθεωρημένες οδηγίες και τα guidance των εταιρειών και τις τελευταίες τάσεις της αγοράς.

Αυξάνει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 6% κατά μέσο όρο για τα έτη 2023-2024 και σημαντικά για φέτος, αντανακλώντας τα έκτακτα κέρδη αντιστάθμισης και τις εμπορικές συναλλαγές στο β’ τρίμηνο.

Οι εταιρείες αναβάθμισαν τις προβλέψεις για φέτος κυρίως από την πλευρά των εσόδων, ενώ άφησαν αμετάβλητες τις προβλέψεις για την επόμενη διετία. «Αναβαθμίζουμε τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 6% κατά μέσο όρο για το 2023-2024 αντανακλώντας την ισχυρότερη από την αναμενόμενη τάση του β’ τριμήνου και τις επικαιροποιημένες προοπτικές των εταιρειών», καταλήγει η Goldman Sachs.

Οι αλλαγές στις εκτιμήσεις είναι παρόμοιες για όλες τις τράπεζες και αντικατοπτρίζει τα βασικά σημεία: 

  1. i) αύξηση του καθαρού εσόδου από τόκους κατά 4% κατά μέσο όρο το 2022-2024 αντανακλώντας την ισχυρότερη από την αναμενόμενη καθαρή πιστωτική επέκταση το β΄ τρίμηνο (περίπου 3% υψηλότερη σε σχέση με τις προσδοκίες της τράπεζας) και την επικαιροποιημένη εταιρική καθοδήγηση
  2. ii) την αύξηση των προβλέψεων κατά 2% κατά μέσο όρο το 2022-2024 αντανακλώντας την ισχυρότερη από την αναμενόμενη απόδοση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

 Σε εταιρική βάση, ισχυρότερη επέκταση των δανείων κατέγραψαν η Eurobank και η Πειραιώς (+4,5% και +4,4% σε τριμηνιαία βάση), η σημαντικότερη βελτίωση των βασικών κερδών προ φόρων και τόκων επιτεύχθηκε από τις Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς (+24% και +15% σε τριμηνιαία βάση), ενώ η ισχυρότερη βελτίωση του δείκτη CET1 σημειώθηκε από την Alpha Bank (+80 μ.β. σε τριμηνιαία βάση).

Διαβάστε ακόμη:

Γιατί η Credit Suisse περιμένει νέο «πόνο» στις μετοχές – Τι προτρέπει τους επενδυτές να κάνουν

Τηλέμαχος Λαβίδας: Γιατί η ΑΜΚ των €58 εκατ. είναι κομβική για τη Lavipharm

Πλειστηριασμοί: Λάκης Γαβαλάς και Ανθή Αγούδημου πάλι στο στόχαστρο