Η JP Morgan δεν πιστεύει ότι  θα υπάρξει τραπεζική κρίση και δεν ανησυχεί για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι ιδιαιτερότητες της SVB την καθιστούν μοναδική περίπτωση, καθώς δεν είναι μια τυπική τράπεζα λιανικής. Εξυπηρετεί κυρίως εταιρείες τεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, private equity/venture capital και χρηματοδοτεί επιχειρηματίες, στελέχη και επενδυτές σε αυτούς τους κλάδους. Η SVB είχε συνολικό ενεργητικό 211,8 δισ. δολάρια, με 16,3 δισ. δολάρια σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 73,6 δισ. δολάρια καθαρά δάνεια, 173,1 δισ. δολάρια συνολικές καταθέσεις και συνολικές επενδύσεις χαρτοφυλακίου 120 δισ. δολαρίων, το οποίο χωρίζεται σε 26 δισ. δολάρια διαθέσιμα για πώληση ( AFS) και 91 δισ. δολάρια διακρατούμενα έως τη λήξη (HTM).

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έχουν μεγάλη έκθεση σε αυτούς τους κλάδους και έχουν ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο μείγμα δανείων με τη λιανική να αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία της καταθετικής βάσης. Στην Ευρώπη, τα χαρτοφυλάκια ομολόγων αντιστοιχούν στο 20% περίπου των συνολικών καταθέσεων. Το 88% περίπου των καταθέσεων της SVB ήταν ανασφάλιστες, γεγονός που είναι πολύ μοναδικό σε σύγκριση με τις κύριες καταθέσεις στις τράπεζες των ΗΠΑ και της Ευρώπης, στοιχείο που έκανε την SVB πολύ ευάλωτη σε εκροές καταθέσεων.

Η JP Morgan, παρόλο που δεν πιστεύει ότι υπάρχει τραπεζική κρίση στα σκαριά και η κατάσταση της SVB είναι κάπως μοναδική,αναμένει αυξημένη εγρήγορση από τους επενδυτές και τις αρχές για: i) τα ομόλογα στα χαρτοφυλάκια ως ποσοστό των καταθέσεων, ii) την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση ομολόγων (AFS) καθώς και των ομολόγων που κατέχονται μέχρι τη λήξη (HTM) και iii) τις εκροές καταθέσεων και τον ρυθμό αύξησης του επιτοκίου των καταθέσεων. Η τράπεζα αναμένει επίσης αυξημένη ρυθμιστική εποπτεία των μικρότερων τραπεζών καθώς και όλων των ομολόγων που σχετίζονται με τη ρευστότητα στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων HTM που επί του παρόντος δεν αποτιμώνται στην αγορά. Τέλος, οι βραχυπρόθεσμες περαιτέρω επιπτώσεις στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και πιθανές έμμεσες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες θα είναι στο προσκήνιο.

Βάσει των υπολογισμών της JPM, ο αντίκτυπος στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πολύ μικρός:

  • Αυξημένη εστίαση στα ομόλογα που δεν είναι αποτιμημένα σε τιμές αγοράς (mark-to-market): Εξετάζοντας τόσο τα ομόλογα AFS όσο και τα ομόλογα HTM ως ποσοστό των καταθέσεων, καθώς και την ευαισθησία του κεφαλαίου σε μια μείωση κατά 1% τόσο στα ομόλογα AFS όσο και στα ομόλογα HTM, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει αντιστάθμιση επιτοκίου, το συνολικό ‘χτύπημα’ 1% τόσο στα ομόλογα AFS όσο και στα ομόλογα HTM θα επηρέαζε περισσότερο την ελβετική Julius Baer (70 μονάδες βάσης), τη γαλλική Credit Agricole (58 μ.β., αλλά με στρεβλώσεις λόγω ασφαλιστικών συμβάσεων), την αυστριακή Standard Bank (53 μ.β.), την βελγική KBC (44 μ.β.) και τη βρετανική HSBC (38 μ.β.).
  • Μειονέκτημα στις προσδοκίες για τη μεταβολή των καταθέσεων: Στις ΗΠΑ, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά -1,5% για τις μεγάλες τράπεζες το 4ο τρίμηνο πέρυσι και -5% (ή $8 δισ.) για την SVB από το τέλος του 2022 έως το τέλος Φεβρουαρίου φέτος. Στην Ευρώπη, υπήρξαν κάποιες μικρές εκροές καταθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά περιορισμένες μέχρι στιγμής και καθοδηγούμενες από επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς και κάποια μετανάστευση σε άλλα αποταμιευτικά μέσα για τα νοικοκυριά.
  •   Αυξημένη ρυθμιστική εποπτεία: Η τράπεζα εκτιμά αυξημένη εποπτεία για τις τράπεζες, ακόμη και σε αυτές με τα μικρότερα μεγέθη ενεργητικού στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, όπου η ΕΚΤ δεν έχει εποπτεία όλων των τραπεζών. Η αυξημένη εποπτεία των μικρότερων τραπεζών θα πρέπει να είναι θετική για τις μεγαλύτερες τράπεζες. Επίσης, θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει αυξημένος ρυθμιστικός έλεγχος για όλα τα ομόλογα που σχετίζονται με τη ρευστότητα στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν αποτιμώνται σήμερα στην αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Η μάχη του Μητσοτάκη με το «κοντέρ», τα (γνωστά) σενάρια για (μη) αυτοδυναμία, ο Κόπυ με τον Γεωργάτο για την Αίγλη και οι μαχαιριές με τα μερίσματα

Χρηματιστήριο: Η κατρακύλα, η αύξηση του πολιτικού ρίσκου και τα «μαύρα σύννεφα» από το εξωτερικό

Μεταβιβάσεις ακίνητων: Δύο αγκάθια στην βελτιωμένη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ΤΑΠ