Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

  • newsroom


Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Ιουνίου 2022 θα διενεργηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή  3 Δεκεμβρίου 2021 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Διαβάστε ακόμα:

Πτώση στην Ασία, άνοδος για το πετρέλαιο – Στο επίκεντρο η μετάλλαξη Όμικρον

Αγορά συναλλάγματος: Νηνεμία μετά την «καταιγίδα» Όμικρον στα νομίσματα

Λαγκάρντ για μετάλλαξη Όμικρον: Τώρα ξέρουμε τον εχθρό μας και τι μέτρα να πάρουμε